Mortsel leeft!

Mortsel leeft! is een beweging die gegroeid is vanuit het hart van Mortsel. Positieve Mortselaars die van Mortsel opnieuw een sterk merk willen maken

Meer weten

Ontdek onze krachtpunten

Meer lezen

Levendig Mortsel

Het handelscentrum nieuw leven inblazen door de aanstelling van een centrummanager die de schakel vormt tussen het bestuur, de handelaars, event-organisatoren en andere actoren.

Inspraak van Mortselaars

Via een doorgedreven vorm van burger-participatie (facebook, bevragingen, inspraakmomenten,…) kunnen we de vele ideeën die leven bij de Mortselaars laten openbloeien!

Verkeer

Betere voet- en fietspaden in gans Mortsel. Zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming. Het doorgaand (zwaar vracht-) verkeer uit het centrum van Mortsel halen.

Engagement

Mortsel verdient onze volle aandacht: Met schepenen die zich voltijds inzetten kunnen we onze stad naar een hoger niveau brengen.

Bouwstop in Mortsel

Om de leefbaarheid in Mortsel veilig te stellen voor de toekomst, pleit Mortsel leeft! voor een bouwstop. De Mortselaar heeft meer dan ooit nood aan groene open ruimtes. Hier moeten we dan ook maximaal op inzetten.

Proper Mortsel

Een propere stad is een gezellige stad! Er moeten opnieuw meer vuilbakken op straat komen. Dit in combinatie met een hardere aanpak van de sluikstorters door ze zelf mee te laten opruimen.

Mortsel leeft! in de pers

Vragen of opmerkingen? Wij horen graag uw mening!