Myra van Tuel, jaar en dag het gezicht van de bekende zomerbar BAR4 in Mortsel, mag officieel niet op de kieslijst van Mortsel leeft! opkomen omdat ze zich niet heeft ingeschreven als kiezer voor 31 juli.
‘Omwille van een grote administratieve onduidelijkheid in de kies-regelgeving, moet ik helaas, met spijt in het hart, melden dat ik mij niet officieel mag verkiesbaar stellen op de nieuwe lokale lijst van Mortsel Leeft!‘ zegt een teleurgestelde Myra.
‘Als Nederlandse die al 28 jaar in België woont, stond ik namelijk niet automatisch geregistreerd als kiezer in Mortsel. Blijkbaar moest ik voor 31 juli als kiezer geregistreerd staan om ook kandidaat te zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een regel waar niet alleen ik noch mijn partij van op de hoogte was maar blijkbaar evenmin diverse andere partijen die niet-Belgen op de lijst hadden staan. Zo kwam deze week al in het nieuws dat zowel Hove beweegt alsook de stadslijst van burgemeester Bart Somers in Mechelen zijn kieslijst moest herschikken.’
‘Ik vind het heel jammer dat de Vlaamse overheid de EU-burgers niet beter informeert over de procedure bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Waarom krijgen EU-burgers van zodra ze x-aantal jaar in België wonen bijvoorbeeld niet ook automatisch een oproepingsbrief toegestuurd? Of worden ze op zijn minst via een brief geïnformeerd over de procedure om te gaan stemmen? Ik vind het persoonlijk een grote lacune in de kies-regelgeving waar dringend verandering in zou moeten komen.’
‘Myra is en blijft onze nummer 29, ook al mag ze officieel niet op onze lijst staan. Zij blijft deel uitmaken van ons Mortsel leeft! team.’ Laat lijsttrekker Naranjo Decamps ons weten. ‘Daarom hebben we ook besloten om haar niet te vervangen door een andere kandidate. Myra blijft actief meewerken en zal zich ook in de campagne verder blijven inzetten. Ze blijft één van ons 😊’
‘Helaas dus geen “stem Myra” op 14 oktober maar stem aub Mortsel Leeft!
Want het kan en moet écht anders in ons mooie Mortsel.’ besluit Myra.