Hallo Rudy, eerder dit jaar werd de “beweging” zoals jullie ze noemen gelanceerd. Waarom noemen jullie dit een beweging en geen partij?

Het antwoord is simpel: We zijn ook geen traditionele partij. We maken geen deel uit van een regionale structuur en krijgen dus geen geld, maar ook geen orders vanuit Brussel of Antwerpen. We zijn een groep onafhankelijke Mortselaars die hier graag wonen en ons steentje willen bijdragen om Mortsel naar een hoger niveau te tillen. De meesten van ons hebben sterke banden in het verenigingsleven (ouderraden bij school, jeugdbewegingen of sportclubs) of de middenstand. Daar leer je met mensen samenwerken over partijgrenzen heen. We ervaren dat dit op politiek vlak momenteel nog niet genoeg gebeurt en hopen die mentaliteit naar het gemeentelijk vlak over te kunnen brengen.
Hoog in het vaandel dragen we het “constructief – positivisme”: we zeggen het wanneer het goed is en wanneer we vinden dat iets beter kan zullen we dat ook zeggen, meer nog, we zullen dan ook de nodige voorstellen doen om zaken beter aan te pakken. Daarmee zetten we ons af tegen de “azijnpissers” die enkel zien wat slecht is, maar zelf niet met ideeën komen.

De beweging is gegroeid vanuit mortsel-anders. Waarom was er een naamsverandering nodig?

Dit was méér dan een naamsverandering. Mortsel-anders doet inderdaad al mee sinds 2006 en sommige van de kernleden van Mortsel leeft! waren er toen ook al bij. We zijn nu echter meer dan dat. Door samen te gaan met de facebookgroep Mortsel leeft! die toch meer dan 1300 volgers telt, zijn er een aantal dynamieke mensen (zonder politieke ervaring) bijgekomen. Dit zorgt ervoor dat een frisse wind en nieuwe ideeën nu gecombineerd worden met de ervaring van de “anciens”.

Bij de lancering werd er gefluisterd dat dit allemaal georkestreerd was (dit plan zou al lang in de mortsel-anders kast gelegen hebben), hoe reageer je daarop?

Ach, we hebben dat ook gelezen, en de oprichter van de facebookgroep, Kurt Van Camp, heeft daar wel wat van afgezien. Hij was na een aantal jaren afwezigheid recentelijk terug in Mortsel komen wonen en hoorde heel veel negatiefs over Mortsel. Als tegengewicht heeft hij daarom deze groep opgericht met als oogpunt de positieve kanten van Mortsel te belichten. De mortsel-anders mensen hebben na een tijdje contact gezocht en de waarheid is dat Kurt eerst niet warm liep om “in de politiek te gaan”. Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat we eigenlijk allemaal in de eerste plaats wilden bouwen aan een beter Mortsel en dat via rechtstreeks contact met de Mortselaar. Na veelvuldig overleg heeft hij dan uiteindelijk toch mee dit project gelanceerd vanuit de ambitie om een aantal zaken in Mortsel ten goede te veranderen. In februari hebben we dan ook de beweging officieel kunnen lanceren en sindsdien hebben reeds vele mensen zich bij ons aangesloten.

Wat is het doel, wat willen jullie vooral bereiken?

Op onze website hebben we de voornaamste kernpunten al voorgesteld. Klemtonen liggen op de leefbaarheid (maatregelen om het zware en doorgaand verkeer uit het centrum te krijgen), engagement (minder maar voltijds werkende schepenen), heropleving (via een stadsmanager een gestructureerd plan voor de herlancering van Mortsel uitwerken én uitvoeren) en participatie (via allerhande kanalen de Mortselaar zo dicht mogelijk bij het beleid betrekken)

Ons “programma” wordt echter bepaald door de inbreng van de Mortselaars en is dus wat je dynamisch zou kunnen noemen. Zowat elke week dienen zich nieuwe mensen aan die, vanuit hun eigen invalshoek, met constructieve voorstellen komen om wat beter kan in Mortsel aan te pakken.

Zoeken jullie nog mensen om aan het project te werken?

Uiteraard, iedere Mortselaar die met een ei zit en zich niet politiek gebonden voelt, kan dat ei bij ons komen leggen. We zullen alles in groep bespreken en uitwerken wat enigszins haalbaar is. Laat me echter duidelijk zijn. We verwachten niet van iedereen die zich aanbiedt een grensverleggend idee. We willen in de eerste plaats bouwen aan die betrokkenheid van burgers en elke reactie of elk idee maakt dat mee waar. Met de verkiezingen in aantocht zijn we natuurlijk ook blij met mensen die willen helpen bussen of een affiche in de tuin of aan het raam willen plaatsen.

Kun je me vertellen wat je in de afgelopen maanden het meest is bijgebleven?

Een bijzonder moment was zeker onze actie om meer vuilbakken op straat te krijgen. Tijdens één van onze bijeenkomsten kwam op een bepaald moment het probleem van het sluikstorten boven. In geen tijd werd er toen een plan uitgewerkt om zelf vuilbakjes aan te kopen en deze te plaatsen op een aantal kritieke plaatsen in de stad. Het was geweldig om te zien hoe dit bij iedereen leefde, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering om 6 uur ‘s morgens. Het plan was om de vuilbakjes ’s avonds terug op te halen maar de gemeente had dit in de loop van de dag al op de meeste plaatsen gedaan.
Wel jammer dat we hun beleid van “minder vuilbakken” hiermee nog niet hebben kunnen bijsturen maar misschien geeft de Mortselaar ons in oktober de kans om dit alsnog te doen ;).

Wie weet, maar serieus nu, wat verwachten jullie op 14 oktober?

We gaan ervan uit dat er ruimte is in Mortsel voor een burgerbeweging als de onze. Wanneer we in een positie komen om mee aan het beleid te werken dan zullen we hiervoor, ook na de verkiezingen, constant met de Mortselaars in communicatie blijven gaan want dat is de essentie van een burgerbeweging. Uiteindelijk willen we toch allemaal dat Mortsel er op vooruitgaat!

Heel erg bedankt. Veel succes in oktober,… en vooral daarna!